Download tất cả các bản Windows chỉ trong một bộ cài 140in1 by Adguard


Sau đây mình xin được chia sẻ bộ cài Windows của tất cả các bản: Windows 7, Windows 8 và Windows 10, đầy đủ các bản 64bit và 32bit cho những anh em thích cài win dạo. Bộ cài này mình lấy từ group PITVN Community ở trên Facebook nhé, các bạn có thể tham gia nhóm để hóng hớt cũng như key kích hoạt các phần mềm như key Windows, Office, ESET, Kaspersky,...

Thông tin về bộ cài Windows 140in1

 • Version of the program: 6.1.7601.24544, 6.3.9600.19599, 10.0.14393.3443, 10.0.17763.973, 10.0.18363.592, 10.0.19041.21
 • Release: 15 January 2020
 • Build author: adguard
 • Language interface: English
 • Size: 21.06 GB

Xây dựng các tính năng

 • Các bản cập nhật tích hợp vào ngày 14 tháng 1 năm 2020 (bao gồm MSRT và Windows Defender)
 • Bao gồm .Net Framework 3.5 (bao gồm 2.0 và 3.0) cho phiên bản 8.1 trở lên)
 • Tích hợp SmartFix 2.2.1, Microsoft DaRT trong winre.wim và boot.wim

Danh sách các bản Windows có sẵn để cài đặt:

 1. Windows 7 Starter (x86)
 2. Windows 7 Starter N (x86)
 3. Windows 7 Home Basic (x64)
 4. Windows 7 Home Basic (x86)
 5. Windows 7 Home Basic N (x64)
 6. Windows 7 Home Basic N (x86)
 7. Windows 7 Home Premium (x64)
 8. Windows 7 Home Premium (x86)
 9. Windows 7 Home Premium N (x64)
 10. Windows 7 Home Premium N (x86)
 11. Windows 7 Professional (x64)
 12. Windows 7 Professional (x86)
 13. Windows 7 Professional N (x64)
 14. Windows 7 Professional N (x86)
 15. Windows 7 Ultimate (x64)
 16. Windows 7 Ultimate (x86)
 17. Windows 7 Ultimate N (x64)
 18. Windows 7 Ultimate N (x86)
 19. Windows 7 Enterprise (x64)
 20. Windows 7 Enterprise (x86)
 21. Windows 7 Enterprise N (x64)
 22. Windows 7 Enterprise N (x86)
 23. Windows 8.1 Single Language (x64)
 24. Windows 8.1 Single Language (x86)
 25. Windows 8.1 Core (x64)
 26. Windows 8.1 Core (x86)
 27. Windows 8.1 Core N (x64)
 28. Windows 8.1 Core N (x86)
 29. Windows 8.1 Pro (x64)
 30. Windows 8.1 Pro (x86)
 31. Windows 8.1 Pro N (x64)
 32. Windows 8.1 Pro N (x86)
 33. Windows 8.1 Enterprise (x64)
 34. Windows 8.1 Enterprise ( x86)
 35. Windows 8.1 Enterprise N (x64)
 36. Windows 8.1 Enterprise N (x86)
 37. Windows Embedded 8.1 Industry Pro (x64)
 38. Windows Embedded 8.1 Industry Pro (x86)
 39. Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise (x64)
 40. Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise (x86)
 41. Windows 10, Version 1607 - Enterprise 2016 LTSB (x64)
 42. Windows 10, Version 1607 - Enterprise N 2016 LTSB (x64)
 43. Windows 10, Version 1809 - Home (x64)
 44. Windows 10, Version 1809 - Home (x86)
 45. Windows 10, Version 1809 - Home N (x64)
 46. Windows 10, Version 1809 - Home N (x86)
 47. Windows 10, Version 1809 - Pro (x64)
 48. Windows 10, Version 1809 - Pro (x86)
 49. Windows 10, Version 1809 - Pro N (x64)
 50. Windows 10, Version 1809 - Pro N (x86)
 51. Windows 10, Version 1809 - Home Single Language (x64)
 52. Windows 10, Version 1809 - Home Single Language (x86)
 53. Windows 10 , Version 1809 - Pro Education (x64)
 54. Windows 10, Version 1809 - Pro Education (x86)
 55. Windows 10, Version 1809 - Pro N Education (x64)
 56. Windows 10, Version 1809 - Pro N Education (x86)
 57. Windows 10, Version 1809 - Pro for Workstations (x64)
 58. Windows 10, Version 1809 - Pro for Workstations (x86)
 59. Windows 10, Version 1809 - Pro N for Workstations (x64)
 60. Windows 10, Version 1809 - Pro N for Workstations (x86)
 61. Windows 10, Version 1809 - Pro Single Language (x64)
 62. Windows 10, Version 1809 - Pro Single Language (x86)
 63. Windows 10, Version 1809 - Education (x64)
 64. Windows 10, Version 1809 - Education (x86)
 65. Windows 10, Version 1809 - Education N (x64)
 66. Windows 10, Version 1809 - Education N (x86)
 67. Windows 10, Version 1809 - Enterprise for Remote Sessions (x64)
 68. Windows 10, Version 1809 - Enterprise for Remote Sessions (x86)
 69. Windows 10 , Version 1809 - Enterprise (x64)
 70. Windows 10, Version 1809 - Enterprise (x86)
 71. Windows 10, Version 1809 - Enterprise N (x64)
 72. Windows 10, Version 1809 - Enterprise N (x86)
 73. Windows 10, Version 1809 - Enterprise LTSC (x64)
 74. Windows 10, Version 1809 - Enterprise LTSC (x86)
 75. Windows 10, Version 1809 - Enterprise N LTSC (x64)
 76. Windows 10, Version 1809 - Enterprise N LTSC (x86)
 77. Windows 10, Version 1909 - Home (x64)
 78. Windows 10, Version 1909 - Home (x86)
 79. Windows 10, Version 1909 - Home N (x64)
 80. Windows 10, Version 1909 - Home N (x86)
 81. Windows 10, Version 1909 - Pro (x64)
 82. Windows 10, Version 1909 - Pro (x86)
 83. Windows 10, Version 1909 - Pro N (x64)
 84. Windows 10, Version 1909 - Pro N (x86)
 85. Windows 10, Version 1909 - Home Single Language (x64)
 86. Windows 10, Version 1909 - Home Single Language (x86)
 87. Windows 10 , Version 1909 - Pro Education (x64)
 88. Windows 10, Version 1909 - Pro Education (x86)
 89. Windows 10, Version 1909 - Pro N Education (x64)
 90. Windows 10, Version 1909 - Pro N Education (x86)
 91. Windows 10, Version 1909 - Pro for Workstations (x64)
 92. Windows 10, Version 1909 - Pro for Workstations (x86)
 93. Windows 10, Version 1909 - Pro N for Workstations (x64)
 94. Windows 10, Version 1909 - Pro N for Workstations (x86)
 95. Windows 10, Version 1909 - Pro Single Language (x64)
 96. Windows 10, Version 1909 - Pro Single Language (x86)
 97. Windows 10, Version 1909 - Education (x64)
 98. Windows 10, Version 1909 - Education (x86)
 99. Windows 10, Version 1909 - Education N (x64)
 100. Windows 10, Version 1909 - Education N (x86)
 101. Windows 10, Version 1909 - Enterprise for Virtual Desktops (x64)
 102. Windows 10, Version 1909 - Enterprise for Virtual Desktops (x86)
 103. Windows 10 , Version 1909 - Enterprise (x64)
 104. Windows 10, Version 1909 - Enterprise (x86)
 105. Windows 10, Version 1909 - Enterprise N (x64)
 106. Windows 10, Version 1909 - Enterprise N (x86)
 107. Windows 10, Version 1909 - IoT Enterprise (x64)
 108. Windows 10, Version 1909 - IoT Enterprise (x86)
 109. Windows 10, Version 2004 - Home (x64)
 110. Windows 10, Version 2004 - Home (x86)
 111. Windows 10, Version 2004 - Home N (x64)
 112. Windows 10, Version 2004 - Home N (x86)
 113. Windows 10, Version 2004 - Pro (x64)
 114. Windows 10, Version 2004 - Pro (x86)
 115. Windows 10, Version 2004 - Pro N (x64)
 116. Windows 10, Version 2004 - Pro N (x86)
 117. Windows 10, Version 2004 - Home Single Language (x64)
 118. Windows 10, Version 2004 - Home Single Language (x86)
 119. Windows 10, Version 2004 - Pro Education (x64)
 120. Windows 10, Version 2004 - Pro Education (x86)
 121. Windows 10 , Version 2004 - Pro N Education (x64)
 122. Windows 10, Version 2004 - Pro N Education (x86)
 123. Windows 10, Version 2004 - Pro for Workstations (x64)
 124. Windows 10, Version 2004 - Pro for Workstations (x86)
 125. Windows 10, Version 2004 - Pro N for Workstations (x64)
 126. Windows 10, Version 2004 - Pro N for Workstations (x86)
 127. Windows 10, Version 2004 - Pro Single Language (x64)
 128. Windows 10, Version 2004 - Pro Single Language (x86)
 129. Windows 10, Version 2004 - Education (x64)
 130. Windows 10, Version 2004 - Education (x86)
 131. Windows 10, Version 2004 - Education N (x64)
 132. Windows 10, Version 2004 - Education N (x86)
 133. Windows 10, Version 2004 - Enterprise for Virtual Desktops (x64)
 134. Windows 10, Version 2004 - Enterprise for Virtual Desktops (x86)
 135. Windows 10, Version 2004 - Enterprise (x64)
 136. Windows 10, Version 2004 - Enterprise (x86)
 137. Windows 10 , Version 2004 - Enterprise N (x64)
 138. Windows 10, Version 2004 - Enterprise N (x86)
 139. Windows 10, Version 2004 - IoT Enterprise (x64)
 140. Windows 10, Version 2004 - IoT Enterprise (x86)

Các mã MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512 (Kiểm tra trước khi cài, tránh bị lỗi)

 • MD5: ea700b896ae75ffbd56647f19c28dfe4
 • SHA-1: a5ea7cd48bf7a05fbfea964e6bb72ad81cbbd565
 • SHA-256: 5fb07764e9297596ad751ae80108645a4ddf56a678e48bfb94b5b6d93dc10576
 • SHA-512: f2a5c9a7027fa08b57c7f97b2935265c88154bb4508a3b235666621c1a4bc53f0ecb5f36b7f0dabc6156c978233fd6ac8d7c27e49ed6e16a9942e0de45efb7d0

Link download bộ cài Windows 140in1 (Google Drive)