Nâng cấp USB của bạn ngay hôm nay mà không tốn một xu với mẹo này nhé

Tuy nhiên, khi truyền dữ liệu qua các thiết bị ngoại vi như vậy thường gặp lỗi dữ liệu trong quá trình truyền. Đã rất lâu rồi Microsoft đã chuyển chế độ mặc định khi kết nối thiết bị sang Quick removal để người dùng có thể rút nóng USB không còn dùng chế độ Better performance ưu tiên về hiệu suất nữa.

Nếu truyền dữ liệu vào USB bằng chế độ Quick removal sẽ có tốc độ truyền dữ liệu nhanh nhất và nếu muốn rút nóng USB thì không cần phải chọn Safely Remove Hardware rồi Eject để ngắt kết nối. Tuy nhiên, ở chế độ này quá trình truyền sẽ không ổn định dễ gặp lỗi dữ liệu với các file dung lượng lớn. Ở chế độ Better performance thì Windows sẽ đảm bảo là quá trình truyền dữ liệu diễn ra ổn định hơn.
Hướng dẫn bật Better performance

Bước 1: Sau khi cắm USB vào máy, mở Disk Management bằng cách click chuột phải vào nút Windows.


Bước 2: Ở cửa sổ hiện ra click chuột phải vào tên USB > Properties.


Tiếp tục chọn Properties.


Bước 3: Ở tab hiện lên chuyển qua phần Policies > chọn Better Performance > OK.


Nguồn: Trangcongnghe.com